Klatovy

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Klatovech

IČ: 26520176

Seniorát: Západní Čechy

E-mailová adresa: klatovy@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/klatovy

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Oldřich Kadlec

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Masarykova 367, Klatovy, 339 01


Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Je k nalezení na Youtube jako CB Klatovy.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.