Brno - Kontakt

Oficiální název: Kontakt

Mateřský sbor: Brno - Betanie

E-mailová adresa: brno.kontakt@cb.cz Mail16

Poštovní adresy

Nedělní bohoslužba

Čas: 17:00

Nedělní setkání probíhá každou neděli na Smetanové 14. Jednou neděli trochu "formálněji" se slovem, písněmi, čtením z Bible a následnou neděli se setkáváme neformálněji k chvále, modlitbám, sdílení. Obě setkání jsou otevřená komukoli. Více informací na webu: JSMEKONTAKT.CZ

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.