Křižánky

Mateřský sbor: Letovice

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Moravské Křižánky 62


kancelář (korespondenční adresa):
+420774889972


Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.