Kyjov

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Kyjově

IČ: 26520184

Seniorát: Jižní Morava

E-mailová adresa: kyjov@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/kyjov

Kazatelé

administrátor: Ing. Josef Horský

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Urbanova 716, Kyjov, 697 01


Ostatní kontakty

telefon byt +420 518 612 610

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.