Letovice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Letovicích

IČ: 62075683

Seniorát: Jižní Morava

Stanice: Boskovice, Horní Smržov, Křižánky, Lysice, Suchý

E-mailová adresa: letovice@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/letovice

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Petr Asszonyi

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Okružní 13, Letovice, 679 61


Ostatní kontakty

telefon byt +420 511 140 750

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.