Litvínov

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Litvínově

IČ: 68299311

Seniorát: Severní Čechy

Stanice: Bílina

E-mailová adresa: litvinov@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/litvinov

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Tomáš Holubec

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Dukelská 424, Litvínov, 436 01


Ostatní kontakty

telefon kancelář +420 732 957 261

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.