Lysice

Mateřský sbor: Letovice

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Lysice č. 337, 679 71
u sestry Palánové


Nedělní bohoslužba

biblická hodina vždy 1. úterý v měsíci od 18.00h

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.