Mladá Boleslav

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Mladé Boleslavi

IČ: 73635529

Seniorát: Jizerský

E-mailová adresa: mlada.boleslav@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/mlada.boleslav

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Jiří Serbus

Poštovní adresy

místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Dukelská 1443/31, Mladá Boleslav, 293 01
Společenský dům Lávka


kancelář (korespondenční adresa):
Mírová312, Lysá nad Labem 28922


Ostatní kontakty

telefon mobil +420608129399
správce sboru a kazatel Jiří Serbus

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

V modlitebně Adventistů; Společenský dům Lávka, Dukelská 1443/31, Mladá Boleslav

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.