Mladkov

Mateřský sbor: Česká Třebová

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Mladkov č. 97, Mladkov, 561 67


Ostatní kontakty

telefon byt +420 736 248 379
br. Kalášek

Nedělní bohoslužba

Čas: 2.,3. a 4. neděle v měsíci 14:30

Kromě 1. neděle v měsíci.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.