Moravská Třebová

Mateřský sbor: Litomyšl

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Osvoboditelů 961/40, Moravská Třebová, 571 01
fara ČCE


byt:
Jiráskova 124, Moravská Třebová, 571 01
D. Roušar


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 721 231 953
D. Roušar

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:00

Sbor Českobratrské církve evangelické, Svitavská 961/40, Moravská Třebová

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.