Most

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Mostě

IČ: 26520192

Seniorát: Severní Čechy

Stanice: Chomutov

E-mailová adresa: most@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/most

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Libor Trousil

misijní pracovník: Susanne Kuhnke

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Jana Kříže 3127, Most, 434 01


kancelář (korespondenční adresa):
Česká 472/45 Most, 434 01 (kancelář)
731 140338


Ostatní kontakty

online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/cirkevbratrskamost
online facebook, twitter apod. https://www.instagram.com/cb_most/

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.