Nechanice

Mateřský sbor: Hradec Králové

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Husovo náměstí 32, Nechanice, 503 15
u br. Pánka


Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.