Olomouc

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Olomouci

IČ: 26520214

Seniorát: Hanácko-Valašský

E-mailová adresa: olomouc@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/olomouc

Kanál pro odběr novinek:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Jan Asszonyi

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Mariánská 3, 771 00, Olomouc


Ostatní kontakty

telefon mobil 604219445

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Novinky na sborovém webu

    Chyba pri načítání novinek...

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.