Olomouc - Metro

[SAMOSTATNÁ STANICE]

Mateřský sbor: Vsetín - Maják

E-mailová adresa: olomouc.metro@cb.cz

Poštovní adresy

místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
tř. Svornosti 111/2a 779 00 Olomouc


kancelář (korespondenční adresa):
Polská 29, Olomouc


Ostatní kontakty

online WWW stránky www.metroolomouc.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 16:00

Každý druhý týden.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.