Opava

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Opavě

IČ: 26520222

Seniorát: Severní Morava

Stanice: Bruntál, Štítina u Opavy

E-mailová adresa: opava@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/opava

URL sborového kalendáře:

Kazatelé

vikář: Antonín Prokůpek

administrátor: RNDr. Mgr. Jaroslav Pokorný

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Hradecká 50, 746 01, Opava


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 775 054 564
Nathan Beck, místopředseda staršovstva
online WWW stránky www.cbopava.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: neděle 9:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.