Ostrava - korejský sbor

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church

IČ: 73634701

Seniorát: Severní Morava

E-mailová adresa: korean.church.ostrava@cb.cz

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Sanggil Cho

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Bohumíra Četyny 978/19, 700 30, Ostrava - Bělský Les


Ostatní kontakty

online WWW stránky http://loveostrava.com

Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.