Ostrava - Trojka

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Ostravě - Trojka

IČ: 08258759

Seniorát: Severní Morava

E-mailová adresa: ostrava.trojka@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/ostrava-trojka

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Jakub Mrázek

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Údolní 623/20, 72529 Ostrava - Petřkovice


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov
bývalá restaurace U Vlka


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 776 580 157
Jakub Mrázek, kazatel
online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/cbtrojka/
facebook
online WWW stránky www.cbtrojka.cz
online mail (pokud nemá cb.cz) info@cbtrojka.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 16:00

každá druhá neděle

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.