Pardubice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Pardubicích

IČ: 26520231

Seniorát: Východní Čechy - jih

Stanice: Kvasín

E-mailová adresa: pardubice@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/pardubice

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Roman Neumann, DiS.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Archa, Lonkova 512, Pardubice, 530 09


Ostatní kontakty

telefon kancelář +420 774 319 418
online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/archapardubice.cz
Facebook Archa Pardubice
online facebook, twitter apod. https://www.instagram.com/archapardubice/
Instagram Archa Pardubice
online facebook, twitter apod. https://www.youtube.com/channel/UC1QxPdyySkb1S-BeXD5RslA
YouTube kanál Archa Pardubice
online WWW stránky https://www.archapardubice.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.