Písek

Pisek

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Písku

IČ: 26520249

Seniorát: Jižní Čechy

Stanice: Čimelice, Milevsko

E-mailová adresa: pisek@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/pisek

URL živého přenosu bohoslužeb: Video16

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Ing. Jan Talán

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Tyršova 15, Písek, 397 01


Ostatní kontakty

telefon byt +420 737 158 486 Telefon

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.