Písek - Elim

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Písku - Elim

IČ: 73635367

Seniorát: Jižní Čechy

Stanice: Český Krumlov, Strakonice

E-mailová adresa: pisek.elim@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/pisek.elim

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Jiří Musil

kazatel: Jiří Valeš

kazatel: Ing. Pavel Maňásek

Poštovní adresy

sídlo sboru:
U Výstaviště 463, Písek, Pražské Předměstí, 397 01
Bohoslužby každou neděli v 9.30


Ostatní kontakty

online WWW stránky https://cbelim.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.