Plzeň

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Plzni

IČ: 26520257

Seniorát: Západní Čechy

Stanice: Stříbro

E-mailová adresa: plzen@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/plzen

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Daniel Šrámek

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Doudlevecká 31, Plzeň, 301 00


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 732 512 348

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.