Praha - Velká Ohrada

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Praze - Velká Ohrada

IČ: 19510233

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: velka.ohrada@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/velka.ohrada

Kazatelé

kazatel - správce sboru: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Ohradské náměstí 1621/5, 155 00 Praha 13 - Stodůlky


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy
Kulturní centrum Průhon


Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Kulturní centrum Průhon

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.