Praha 2 - Vinohrady

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Praze 2

IČ: 61380989

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: vinohrady@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/praha2

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Robert Hart

kazatel: Mgr. Jan Macek

vikář: Tomáš Uher, DiS. et DiS.

misijní pracovník: Bc. Daniela Uhrová

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Římská 43, Praha 2, 120 00


kancelář (korespondenční adresa):
Římská 43, 120 00 Praha 2


Ostatní kontakty

telefon mobil +420737858268

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

1.NE v měsíci je Večeře Páně

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.