Praha 6 - Dejvice

Praha6

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Praze 6

IČ: 63110636

Seniorát: Praha

Stanice: Suchdol

E-mailová adresa: dejvice@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/praha6

URL živého přenosu bohoslužeb: Audio16     Video16

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Pavel Plchot

kazatel: Vojtěch Furák

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Evropská 88/552, Praha 6, 160 00


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
José Martího 2, Praha 6, 160 00
Hotel Krystal


Ostatní kontakty

telefon kancelář 777937923 Telefon

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.