Praha 9 - Střížkov

Mateřský sbor: Praha 3 - Žižkov

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Praha 9, Hejnická 538
středa 14:30


Nedělní bohoslužba

Nedělní bohoslužby zde nemáme, pouze setkání v týdnu (středa - viz níže)

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.