Praha - Bethel Church

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Praze - Bethel Church

IČ: 09359125

Seniorát: Praha

Poštovní adresy

Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.