Praha - Bethel Church

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Praze - Bethel Church

IČ: 09359125

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: praha.bethel@cb.cz

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Kang Young Lee

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Dejvická 575/35, 16000, Praha 6


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Wuchterlova 523/5, 16000, Praha 6


Ostatní kontakty

online WWW stránky www.prahabethel.com

Nedělní bohoslužba

Čas: 12:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.