Říčany

Logo cbricany velke rozliseni

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Říčanech

IČ: 73635031

Seniorát: Praha

Stanice: Kolovraty

E-mailová adresa: ricany@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/ricany

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Karel Fáber

vikář: Tomáš Grohman

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Roklanská 805, Říčany u Prahy, 251 01


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Klub U Boudů, Mírová ulice 66, Praha - Kolovraty, 103 00


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 608 258 685 Telefon

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Pokud není na webových stránkách oznámeno jinak.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.