Říčany

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Říčanech

IČ: 73635031

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: ricany@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/ricany

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Karel Fáber

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Roklanská 805, Říčany u Prahy, 251 01


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Stará radnice, Masarykovo nám. 83/1, Říčany 251 01


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 608 258 685

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Pokud není na webových stránkách oznámeno jinak.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.