Strakonice

Mateřský sbor: Písek - Elim

E-mailová adresa: strakonice.elim@cb.cz

Poštovní adresy

Ostatní kontakty

online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/elimstrakonice
online WWW stránky www.cbelim.cz/strakonice

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Od září do června každou sudou neděli v měsíci.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.