Strměchy

Mateřský sbor: Chýnov

E-mailová adresa: strmechy@cb.cz

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Strměchy č. 7, Strměchy


Ostatní kontakty

telefon mobil +420721600528

Nedělní bohoslužba

Čas: 15:00

Nedělní bohoslužba se koná vždy 1., 3. a 5. neděli v měsíci.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.