Sušice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Sušici

IČ: 05690145

Seniorát: Západní Čechy

E-mailová adresa: susice@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/susice

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Ing. Jan Spěváček

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Studentská 506, 342 01 Sušice


kancelář (korespondenční adresa):
Čermná 6, Hrádek, 342 01
Jan Spěváček


Nedělní bohoslužba

Čas: 9:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.