Teplice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Teplicích

IČ: 26520338

Seniorát: Severní Čechy

E-mailová adresa: teplice@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/teplice

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Blahoslav Číčel

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Poštovní 10/934, Teplice, 415 01


Ostatní kontakty

online WWW stránky https://cbteplice.wixsite.com/sbor

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.