Třebíč

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Třebíči

IČ: 26521717

Seniorát: Jižní Morava

E-mailová adresa: trebic@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/trebic

Kanál pro odběr novinek:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Ing. Martin Kop, B.Th.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Kpt. Jaroše 638/7, Třebíč, 674 01


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Jungmannova 16, Třebíč, 674 01


Ostatní kontakty

telefon mobil 724064450
Martin Kop, kazatel

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Novinky na sborovém webu

    Chyba pri načítání novinek...

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.