Třinec - Lištná

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Třinci

IČ: 26520354

Seniorát: Těšínsko

E-mailová adresa: trinec.v@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/trinec.listna

URL živého přenosu bohoslužeb: (0 posluchačů)    

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Mirko Tichý

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Dolní Lištná č. 9, 739 61, Třinec


Ostatní kontakty

telefon mobil 603 279 329
Kazatel

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.