Třinec - Lyžbice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Třinci - Lyžbice

IČ: 26520362

Seniorát: Těšínsko

E-mailová adresa: trinec.lyzbice@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/trinec.lyzbice

URL živého přenosu bohoslužeb: Video16

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Zdeněk Kašpárek

administrátor: Slavoj Raszka

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Chopinova 463, 739 61, Třinec


Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Je zajištěna služba dětem

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.