Třinec - Sosna

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Třinci - Sosna

IČ: 08312931

Seniorát: Těšínsko

E-mailová adresa: trinec.sosna@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/trinec.sosna

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Bc. Jakub Vrtaňa

Poštovní adresy

místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
7. ZŠ, Kaštanová 412, 739 61, Třinec
Jídelna ZŠ


Ostatní kontakty

telefon mobil +420776019926
Kazatel sboru

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.