Uherský Brod

Mateřský sbor: Zlín

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Nerudova 182, Uherský Brod, 688 01
modlitebna CASD


byt:
Hodinářská 298, Uherský Brod, 688 01
Jana Krajsová


Ostatní kontakty

telefon byt +420 577 440 412
Jana Krajsová

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.