Vlašim

Mateřský sbor: Podblanicko

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim, 258 01


Nedělní bohoslužba

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.