Vsetín - Maják

Oficiální název: Sbor Církve bratrské ve Vsetíně - Maják

IČ: 73634506

Seniorát: Hanácko-Valašský

Stanice: Brno - Na cestě, Maják Zlín, Olomouc - Metro

E-mailová adresa: vsetin.majak@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/majak

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Bedřich Smola, M.A.

kazatel: Mgr. René Drápala, DiS., MDiv.

kazatel: Ing. Petr Uhřík, M.A.

misijní pracovník: Tomáš Kadlec

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Havlíčkova 1627, Vsetín, 755 01


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Horní náměstí 2, Vsetín, 755 01


Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Vsetínský zámek

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.