Vysoké Mýto

Oficiální název: Sbor Církve bratrské ve Vysokém Mýtě

IČ: 73634204

Seniorát: Východní Čechy - jih

E-mailová adresa: vysoke.myto@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/vysoke.myto

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Zbigniew Lipus

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Brandlova 1, Vysoké Mýto, 566 01


Ostatní kontakty

online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/CBVysokeMyto/?fref=ts
online WWW stránky www.cbvm.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.