Zlín

Oficiální název: Sbor Církve bratrské ve Zlíně

IČ: 73631787

Seniorát: Hanácko-Valašský

Stanice: Luhačovice, Uherský Brod

E-mailová adresa: zlin@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/zlin

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Okružní 4551, Zlín, 760 05
a zároveň byt (odlišné od bohoslužeb)


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
tř. Tomáše Bati 829, Zlín, 760 01
Budova SILO II


Ostatní kontakty

telefon byt +420 734 105 747

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.