Hledám Boha

21. 12. 2011

Webové stránky “Hledám Boha“:http://www.hledamboha.cz je součástí křesťanského mezinárodního projektu, jehož cílem je zasáhnout lidi s posláním evangelia prostřednictvím internetu. Projekt funguje ve více než 20 zemích a je dostupný po celém světě. Do projektu se zapojují lidé, kteří na internetu řeší otázky týkající se Boha, smyslu života, náboženství, nebo se snaží najít cestu z krizových situací.

Osoby hledající odpovědi na ožehavé otázky se na uvedených stránkách setkávají s posláním evangelia, které je prezentováno různými způsoby:

• Film „Opětovné spojení“, který poukazuje na přetržený vztah Otce s dítětem a zároveň velkou touhu Otce, aby tento vztah byl obnoven;

• „Milostný dopis Otce k nám“ je sdělení Boží lásky k člověku – vyjádřené pomocí veršů z Bible;

• Oddíl svědectví křesťanů o zkušenostech s Bohem se nazývá „Bůh změnil jejich život“;

• „Interview s Bohem“ – je část, ve které je poukázána potřeba rozhodnutí odvrácení se od hříchu a návratu k Bohu;

• „Kdo je Ježíš?“ – nám ukazuje Ježíše jako Boha i Člověka, důvody Jeho příchodu na zem, význam Jeho smrti a zmrtvýchvstání a také to, proč bychom mu měli osobně uvěřit;

• V oddíle „Bůh a Ty“ je shrnující sdělení evangelia a pozvání k modlitbě odevzdání vlastního života Kristu;

• Modlitba – když někdo upřímně odevzdá svůj život Kristu, může kliknutím označit, že toto udělal. Takto učiněné rozhodnutí celosvětově v tomto projektu lze vizuálně vidět v programu Google Earth. To lze také vidět na: www.GodRev.com;

• Každý, kdo se seznámí s obsahem webové stránky může vyplnit Formulář, ve kterém vyjadřuje souhlas–ochotu s přidělením internetového poradce tzv. „e-kouče“ Úlohou e-kouče je pomáhat v růstu ve víře a také pomáhat nalézat odpovědi na palčivé otázky.

• Každý kdo kliknutím označil, že v osobní modlitbě odevzdal svůj život Bohu, je pozván k zaregistrování se do kurzu „Proč Ježíš?“.

Více na: www.hledamboha.cz taj

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.