Proč Ježíš?

22. 12. 2011

Platformou navazující na projekt “Hledám Boha” je pětitýdenní internetový evangelizační kurs “Proč Ježíš?“:http://www.procjezis.cz, který je v podstatě úvodem do křesťanství. Představuje můstek mezi virtuální skutečnosti a  reálným životem. Každý, kdo se v kurzu zaregistruje, je pozván, aby se seznámil s obsahem 5 témat, které jsou ukončeny otázkami.

Témata kurzu: * O co v podstatě v životě jde? * Co se vlastně pokazilo a přestalo fungovat? * Proč přišel Ježíš? * Jakým způsobem se to týká mne? * Tak co teď?

Každému účastníkovi kurzu je přidělen osobní e-kouč. K němu přicházejí odpovědi na otázky kurzu, čili e-kouč vede korespondenci s přiděleným účastníkem. Úlohou e-kouče je motivování účastníka kurzu k vlastnímu objevení (odhalení) významu příchodu Krista na tuto zem, Jeho smrti a zmrtvýchvstání a také potřeby navázání vztahu s Bohem. Na závěr kurzu účastník stojí před rozhodnutím, zda se zapojí do společenství křesťanů. Pokud zájem projeví, dostává kontakty na nejbližší sbory v jeho okolí, kde může začít duchovně růst.

V každé rovině projektu je účastníkovi zajištěna anonymita.

Více na: www.procjezis.cz taj

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.