Proč Ježíš?

22. 12. 2011

Platformou navazující na projekt “Hledám Boha” je pětitýdenní internetový evangelizační kurs Proč Ježíš?, který je v podstatě úvodem do křesťanství. Představuje můstek mezi virtuální skutečnosti a  reálným životem. Každý, kdo se v kurzu zaregistruje, je pozván, aby se seznámil s obsahem 5 témat, které jsou ukončeny otázkami.

Témata kurzu:

  • O co v podstatě v životě jde?
  • Co se vlastně pokazilo a přestalo fungovat?
  • Proč přišel Ježíš?
  • Jakým způsobem se to týká mne?
  • Tak co teď?

Každému účastníkovi kurzu je přidělen osobní e-kouč. K němu přicházejí odpovědi na otázky kurzu, čili e-kouč vede korespondenci s přiděleným účastníkem.
Úlohou e-kouče je motivování účastníka kurzu k vlastnímu objevení (odhalení) významu příchodu Krista na tuto zem, Jeho smrti a zmrtvýchvstání a také potřeby navázání vztahu s Bohem. Na závěr kurzu účastník stojí před rozhodnutím, zda se zapojí do společenství křesťanů. Pokud zájem projeví, dostává kontakty na nejbližší sbory v jeho okolí, kde může začít duchovně růst.

V každé rovině projektu je účastníkovi zajištěna anonymita.

Více na: www.procjezis.cz
taj