Proč nebylo Přihořívá

16. 11. 2011

Milí přátelé,

někteří z těch, kdo se přihlásili na Přihořívá, se ptají, zda se tato konference skutečně musela zrušit. Hlavním a vlastně jediným důvodem zrušení této konference byl malý počet přihlášených. Počet aktuálně přihlášených byl ve skutečnosti ještě nižší, než číslo na webových stránkách konference, protože zdaleka ne všichni, kteří se přihlásili, zaplatili. Mnozí se kromě toho hlásili jen na neděli. Pokud bychom konferenci uskutečnili v počtu např. 300 lidí, finanční propad by byl v řádech desítek tisíc. Někdo může namítnout, že takto uvažovat je poněkud přízemní, nicméně finanční propad by se někde musely vyrovnat. Spolu s organizátory jsem si kladl otázku, kde se stala chyba. Po rozhovorech a dopisech vidím několik důležitých věcí. Příště bychom nedávali na web počitadlo, které prý v posledku některým napovědělo, že se už nemá cenu hlásit, protože je málo lidí. Dále bych dal možnost hlásit se i papírovou formou a hromadně v rámci sboru. Kromě toho prý byl příliš velký výběr seminářů, což údajně u některých způsobilo tak silný pocit zmatku, že nakonec nejeli. Zřejmě bude třeba hledat i jiné možnosti ubytování než pouze na karimatce ve spacáku. Dalším zmiňovaným problémem prý bylo, že ne všude ve sborech se o konferenci vědělo; někteří si stěžovali na přemrštěnou cenu. Důvodů by se určitě našlo více, některé jsou objektivní, některé objektivní nejsou.

Na druhou stranu si je třeba položit otázku, zda minimální zájem o jedinou celocírkevní mnohogenerační konferenci naší církve není odrazem toho, že jsme unavení, že se nám moc nechce vystrčit paty z vlastního sboru nebo že od podobných konferencí už nic nečekáme. Zda doba, kdy jsme se rádi sešli s bratřími a sestrami z jiných sborů naší církve není, žel, definitivně pryč. Organizátoři jsou schopni připravit zajímavý program, nikoli motivovat lidi, aby přijeli. Myslím, že motivace by se nezměnila, ani kdyby konference stála o 50 Kč méně, bylo o pár seminářů méně či více nebo kdybychom na web neumístili počítadlo s účastníky. Problém bude zřejmě někde jinde…

Rada CB na svém posledním zasedání rozhodla, že by se ráda pokusila konferenci Přihořívá „vykřesat“. Stále si myslíme, že toto setkání má v CB, ale i v širší ekumeně svůj význam. Zda se konference uskuteční, záleží mj. i na ochotě některého z oslovených sborů pomoci s organizací. Pokud se takový sbor najde, v příštím roce se pokusíme o zorganizování konference ještě jednou, a to s nadějí, že se Přihořívá opět rozhoří a že uhašení v tomto roce nebylo definitivní. Jaká bude realita ale nezáleží jen na organizátorech či Radě. Záleží to na nás všech.

Za organizátory David Novák

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.