Průběžná aktualizace tohoto webu

21. 11. 2011

Historie CB

Na tento web byly doplněny naskenované materiály Výročních konferencí z let 1895-1935 jako i historické fotografie z let 1907-1947.

Texty, vyučování

K materiálům pro vyučování byly přidány výklady Jozue a Soudců.

Do složky Zajímavé materiály byly přidány nové soubory.

Kalendář

Odkaz na kalendář celocírkevních akcí 2012 v hlavním menu je již funkční. Kalendář si můžete přidat do vlastního kalendáře na účtu Google, do Outlooku či jiného zařízení používajícího formát iCal zadáním adresy ve tvaru: http://portal.cb.cz/kalendar.ics
Další aktualizace kalendáře bude probíhat průběžně.