Průběžná aktualizace tohoto webu

21. 11. 2011

h3. Historie CB

Na tento web byly doplněny “naskenované materiály”:http://portal.cb.cz/archiv/Historie%20CB Výročních konferencí z let 1895-1935 jako i “historické fotografie”:http://www.cb.cz/historie z let 1907-1947.

h3. Texty, vyučování

K “materiálům pro vyučování”:http://portal.cb.cz/archiv/Biblick%C3%A9%20v%C3%BDklady,%20z%C3%A1klady,%20skupinky/Warren%20Wiersbe byly přidány výklady Jozue a Soudců.

Do složky “Zajímavé materiály”:http://portal.cb.cz/archiv/Zaj%C3%ADmav%C3%A9%20materi%C3%A1ly byly přidány nové soubory.

h3. Kalendář

Odkaz na kalendář celocírkevních akcí 2012 v hlavním menu je již funkční. Kalendář si můžete přidat do vlastního kalendáře na účtu Google, do Outlooku či jiného zařízení používajícího formát iCal zadáním adresy ve tvaru: http://portal.cb.cz/kalendar.ics Další aktualizace kalendáře bude probíhat průběžně.