Václav Havel, demokrat a humanista

19. 12. 2011

Václav Havel, demokrat a humanista, se zasadil o to, aby hodnoty jako je spravedlnost, pravda, láska, serióznost, boj za práva druhých, se staly páteří naší občanské společnosti. Škoda, že nebylo možné uvedením jeho vizí do života měnit politické myšlení. Zřejmě i proto na jeho důrazy málokdo z našich politiků navázal.

Z jeho neúnavné angažovanosti ve prospěch všech utiskovaných těžily také církve. I díky jeho neústupnosti a důslednosti zůstat věrný svému přesvědčení, za což nejednou platil vysokou cenu, získaly církve obrovský prostor k naplňování svého nezastupitelného poslání. Myslím si, že není nadsázkou zařadit jej mezi takové velikány jako byli Ghándhí, M. L. King, matka Tereza a jim podobní.

Osobně si vážím jeho ryzosti. V období disentu, kdy se pohyboval mezi kazateli, faráři a vlivnými křesťany, mohl slyšet častokrát evangelijní zvěst, takže stačilo málo, aby přimknutím se ke křesťanství, získal sympatie početné skupiny věřících. Přesto na otázku, zda je křesťanem, odpověděl záporně s tím, že mu chybí ono zjevení. Přesně tak vystihl podstatu křesťanství, které nespočívá v přitakání nějakému světonázoru, ale je postaveno na osobním vztahu k Bohu a na následování Ježíše Krista. Moc rád jsem četl v nedělním prohlášení bratra arcibiskupa Duky, že nakonec cestu k Bohu našel.

Děkuji v modlitbě Bohu za Václava Havla, věhlasného politika a současně člověka, který neskrýval své slabosti a prosím za to, aby nám Bůh dal více osvícených politiků této kategorie.

Daniel Fajfr předseda Rady Církve bratrské

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.