Volba nového předsednictva ERC

30. 11. 2011

Dnes se v klášteře bratří Kapucínů v Praze konalo 8. valné shromáždění Ekumenické rady církví ČR, které za účasti pozvaných hostů projednávalo společné záležitosti svých 11 členských církví. Kromě schvalování výroční zprávy a dalších oficialit proběhla volba předsedy a obou místopředsedů. Za předsedu ERC byl na další 2 roky zvolen br. Joel Ruml (ČCE), prvním místopředsedou br. Daniel Fajfr (CB), druhým místopředsedou br. Dušan Hejbal (Starokatolická církev), čímž bylo potvrzeno stávající složení. V rámci ideového bloku “Kam kráčíš, ekumeno?” přednesli zajímavé referáty bratři David Tonzar (CČSH) a Pavel Černý (CB).

Na programu byly dále informace předsedů jednotlivých komisí ERC, tj. * expertní komise ve věci majetkového vyrovnání (Petr Grulich), * komise pro školství a vzdělávání (Daniela Coufalová), * komise pro sdělovací prostředky (Petr Vaďura), * komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních (Pavel Pokorný), * komise pro mládež (Olga Richterová), * komise pro ekumenismus (David Tonzar) a  * komise žen, která se zabývá především problematikou rodiny (Zuzana Dvořáková).

Zástupci jednotlivých členských církví byli dále informováni, že se hledá nový koordinátor projektu “Modlitba za domov”. Mezi základní činnosti ERC, které v letošním roce koordinovala generální sekretářka Sandra Silná, patří:

 • novoroční ekumenická slavnost - (život a dílo apoštola Pavla, televizní přenos, leden)
 • ekumenický týden modliteb (leden)
 • týden modliteb za jednotu křesťanů (leden)
 • studentská ekumenická slavnost (leden)
 • studijní dny ERC: Generace Facebooku (únor), Práce nemocničního kaplana (říjen)
 • záštita nad akcí Praha čte Bibli (Velikonoce)
 • Noc kostelů (květen)
 • Kirchentag, středoevropské týdenní setkání křesťanů (červen, Drážďany)
 • Dny vděčnosti za stvoření včetně pořádání výtvarné soutěže a ekumenické bohoslužby (říjen)
 • Modlitba za domov (celorepubliková ekumenická pouť na Říp včetně doprovodného programu)
 • spolupráce s Nadací Divoké husy
 • provozování webových stránek a penzionu ERC
 • reprezentace ERC s dalšími subjekty a organizacemi, spolupráce při organizaci televizních a rozhlasových bohoslužeb

taj

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.