Celocírkevní sbírka na Diakonii CB

13. 11. 2012

V neděli 25. listopadu 2012 probíhá ve všech sborech celocírkevní sbírka na podporu Diakonie Církve bratrské.

Bethesda – domov pro seniory
Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze středisek Diakonie CB. Domov se nachází v klidné městské části Prahy 20 – Horních Počernicích, kapacita je 32 lůžek ve 12 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím a bal-kónem.
Naší cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti, mobility a celkově zhoršeného stavu nemohou dále pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Kontakt:
Bethesda – domov pro seniory
Stoliňská 41c/2510
193 00 Praha 9

Vedoucí střediska:
Mgr. Ivana Reicholdová,
tel.: 281 040 177, 775 217 163
e-mail: reicholdova@bethesda.cb.cz
www.cb.cz/diakonie/bethesda

Fotografie níže jsou z akcí v roce 2012

  • v letních měsících je oblíbené opékání buřtů
  • klienty Bethesdy potěší návštěva 4 nohých přátel – králíci a pes Dasty
  • oslavy v Bethesdě – několik obyvatel oslavilo 100. narozeniny, ale slavila se i zlatá svatba

Centrum Slunečnice, středisko DCB
- funguje od r. 2001 a v současné době poskytuje 3 sociální služby na území Prahy – osobní asistenci, chráněné bydlení a centrum denních služeb. Klienti CS jsou dospělí lidé, kteří mají narušen pohyb, případně se bez pomoci nepohybují vůbec (převážně vozíčkáři), anebo mají další zdravotní postižení, v jehož důsledku potřebují podporu a pomoc druhého člověka.
Centrum denních služeb
Nabízí skupinové programy zaměřené na tvůrčí, pohybové a další činnosti, na které klienti do centra dochází 4 dny v týdnu dopoledne i odpoledne. Klientům jsou k dispozici pracovníci, kteří zajišťují program a potřebnou pomoc při úkonech, které si klient sám nezajistí. Pátek je vyhrazen individuálním programům či kurzům, kdy se schází vždy jeden klient s jedním terapeutem na kurzech, které se zaměřují na počítání a zacházení s financemi a na základy ovládání počítače.
Součástí činnosti denního centra jsou také návštěvy galerií, divadel, kin, sportovišť či výlety v okolí Prahy i mimo ni. Díky tomu se klientům dostává kulturních zážitků a dalšího poznání, ke kterému nemají bez pomoci druhého přístup. Na programy CDS v současné době dochází 16 klientů.

Chráněné bydlení
Umožňuje lidem s postižením osamostatnit se, bydlet s nezbytnou pomocí asistenta a případně se připravit na život ve svém bytě. V chráněném bydlení se klienti učí starat o domácnost, zvládat hospodaření s financemi, vařit, nakupovat, řídit si potřebnou pomoc a organizovat si čas na práci, zábavu i odpočinek. V současné době má CS jeden nájemní byt, ve kterém bydlí 3 klientky – jedna na trvalý pobyt a dvě se připravují na bydlení ve své vlastní domácnosti.

Osobní asistence
Jedná se o službu, která je poskytována klientům tzv. „v terénu“ – tj. u nich doma, anebo jim pomáhá dostat se z domova do školy, zaměstnání, na denní aktivity, k lékaři, apod. Asistenti zajišťují pomoc s hygienou, přípravou jídla a údržbou domácnosti, doprovází klienty na sjednaná místa, vyřizují s nimi některé náležitosti na úřadech apod. V letošním roce docházíme za 12 klienty.

Centrum Slunečnice mimo to rozvíjí i další spolupráci a projekty na Praze 14 – největším z nich je Mapovaní bariér v ulicích, kdy se konkrétní činností snažíme ovlivnit přístupnost chodníků a ulic pro ty, kteří se hůře pohybují, nevidí, anebo pro matky s kočárky.
Svou činnost CS prezentuje na akcích neziskových organizací, na řemeslných a vánočních trzích, kde prodává výrobky, které vzniknou ve výtvarné dílně denního centra. Během roku pořádá i několik akcí pro veřejnost – besedy a hudební večery v denním centru, dny otevřených dveří, apod.

Kontakt:
www.centrum-slunecnice.wz.cz
infocs@email.cz
tel: 777 219 162; vedoucí střediska Mgr. Lucie Kádnerová

Chráněné bydlení na Xaverově – viz příloha níže

Další podrobnosti na www.cb.cz/diakonie

Fotografie