Firmy G6 – příležitost pro podnikatele i zákazníky

21. 09. 2012

Počátkem srpna byl spuštěn internetový portál se snadno zapamatovatelným jménem Firmy G6, který je určen pro firmy, podnikatele a živnostníky se vztahem ke konkrétním sborům naší církve. Na projektu pracuje několik bratří a sester z šeberovského sboru.

G6 v názvu portálu odkazuje na verš z Gal 6,10 „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“

Portál má za cíl podpořit podnikatele, živnostníky z CB, dát o nich vědět širšímu okruhu lidí, než jen ve vlastním sboru. Zákazníkům pak pomůže najít dodavatele, na kterého se může s důvěrou obrátit. Pro ty, kteří chtějí svým nakupováním někoho podpořit, pak umožňuje realizovat své nákupy „v rodině“. To může v konečném důsledku vést k tomu, že vzniknou nová pracovní místa pro některé z nás. Portál usnadňuje začínajícím podnikatelům rychle a jednoduše dát o své nabídce vědět většímu množství motivovaných zákazníků. Inzerce na portálu je nakonec i svědectvím pro naše stávající zákazníky, známé a přátele, o naší víře, našem sboru a církvi.

Další informace o portále, jeho vzniku a spolupracujících firmách uvidíte na www.firmyg6.cz

taj

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.