HISTORIE: Adventní večery pro dva

05. 11. 2012

VEČERY PRO DVA

Termíny: Zahájení: 28. 11. 2012 v 18.00 hod. Další setkání: 5., 12. a 19. 12. 2012 v 18,00 hod.

Náplň: Čtyři večery pro manželské (partnerské) páry, snoubence, svobodné,… Začínáme skromným pohoštěním, následuje
přednáška a rozhovor v párech.

       *Témata:* Mýty o manželství (např. Žili spolu šťastně až do smrti...). 
             Jak (ne)komunikovat a (ne)řešit konflikty. 
             V čem jsme muži a ženy rozdílní a co bychom od druhého potřebovali. 
             Bohoslužba s připomenutím manželského slibu.

Večery pro dva jsou koncipovány podobně jako manželské večery (přednáška na dané téma a reflexe daného tématu podle pracovního listu). Témata jsou upravena tak, že se mohou účastnit i lidé nevěřící, nesezdané páry, také snoubenci. Přijít mohou také ti kteří spolu “chodí” nebo ti, kteří se chtějí něco z oblasti vztahu muže a ženy dovědět. Pozvěte své nevěřící přátele a přijďte společně.

Všechny další informce jsou na pozvánce.

Večery jsou pořádány v Brně, ale pokud byste chtěli podobnou akci uspořádat ve vašem městě (rozšířenou o další témata, nebo na jiná témata), spojte se s tajemníkem OMARu Josefem Horským, pomůžeme vám ji zorganizovat, případně přijedeme a přednášky zrealizujeme.

“Večerů pro dva” se zúčastnilo celkem 11 párů. Vybraná témata přednášek a otevřenost přednášejících způsobili, že rozhovory, které probíhaly mezi partnery často přerostly do otevřené diskuze, případně vedly k dalším otázkám. Mohli jsme se pak věnovat některým párům osobněji a cíleněji. Rozcházeli jsme se pak v pozdních veřerních hodinách, ale obohaceni a povzbuzeni nazájem.

Závěrečné setkání proběhlo 19.12. Toto setkání mělo ráz bohoslužby. Kázání bylo na text Gn. 2:18-24 a doplněno z Kaz.4:8-12.

Téměř všichni manželské páry potvrdily, že připomenutí slibu pro ně mělo podstatný význam. Hlavně v tom, že i po několika letech manželství a někdy i prožitých krizích se nejen nic nemění na tom, že chtějí žít spolu v manželském svazku, ale navíc si to znovu mohou veřejně říci a potvrdit svůj slib.

Některé obrázky z přednášek si můžete prohlédnout v přiložených fotografiích.

Akci podobného formátu můžeme pro vás kdekoli uspořádat. Kontaktujte tajemníka odboru Josefa Horského. tel. 603 230 602. e-mail josef.horsky@cb.cz

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.