Hledáme dobrovolníky

28. 05. 2012

Velkou pomocí při mimořádných událostech jsou dobrovolníci. Ti se při mimořádných událostech zapojují po zásahu složek Integrovaného záchranného systému nebo pracují v součinnosti s nimi. Pokud v České republice nastane nějaká mimořádná událost (např. povodeň), dostáváme do ústředí CB nekoordinované nabídky dobrovolnické pomoci v postižených oblastech. Abychom nebyli zaskočeni a mohli účinně pomáhat, vytváříme spolu s Diakonií ČCE síť dobrovolníků, kteří (pokud jim to situace v zaměstnání či ve škole na pár dní dovolí), odjíždějí pomáhat do postižených oblastí. Rádi bychom tak vytvořili síť dobrovolníků, kteří by v případě naléhavé potřeby dostali rychlé avízo o možné pomoci na konkrétních místech, případně se k takových úkolům nechali proškolit (někdy na podzim bude organizováno odborné školení).

Středisko humanitární a rozvojové pomoci při Diakonii ČCE ve spolupráci s Radou Církve bratrské nabízí zejména studentům vysokých škol, ale i dalším zájemcům z celé České republiky možnost zapojit se do dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (např. povodně).

Kdo se může stát dobrovolníkem? Dobrovolníkem se může stát kdokoli, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Podmínkou je dosažení věku 18 let, vážný zájem o pomoc druhým lidem v nouzi a souhlas s registrací v databázi dobrovolníků Diakonie ČCE.

Jak může dobrovolník pomáhat? • odklízení následků mimořádných událostí (např. čištění domů, odklízení bahna, otloukání omítek apod.) v případě povodní • psychická podpora zasažených • zjišťování potřeb občanů • distribuce vysoušečů, příp. materiální pomoci

Školení dobrovolníků - příprava na zásah při mimořádné události: Školení bývají zpravidla jednodenní a konají se většinou v podzimním termínu, který bude ohlášen později. Jejich cílem je připravit dobrovolníky na konkrétní činnosti spojené s humanitární pomocí při mimořádných událostech, případně si zopakovat již nabyté znalosti a zkušenosti. Školení se mohou účastnit lidé starší 17 let. Podmínkou účasti je vážný zájem o pomoc druhým lidem v nouzi, vůle se na tuto pomoc připravovat a souhlas se zařazením do databáze dobrovolníků Diakonie ČCE. Takto evidovaným dobrovolníkům budou následně zasílány aktuální informace, budou zváni na všechna školení a budou kontaktováni vždy v případě nutnosti pomoci při likvidaci následků mimořádných událostí.

Kontakt a přihlášky Přihlášky do dobrovolnického programu (příp. žádosti o další informace) zasílejte na kontakt: Aleše Čejka e-mail: sekretariat@cb.cz tel. 222 318 131

Více o dobrovolnickém programu “zde”:http://hrp.diakonie.cz/ceska-republika/dobrovolnicka-pomoc

taj

Fotografie

Přílohy

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.